Chinese 

Khane ki Farmaish

Recipes

Khane ki farmaish

Hakka noodles

1

Hakka Noodles 

Khane ki farmaish

sweet corn soup

2

Sweet Corn Soup

Khane ki farmaish

veg manchurian

3

Veg Manchurian

Khane ki farmaish

chilli paneer

4

Chilli Paneer

Khane ki farmaish

veg fried rice

5

Veg Fried Rice

Khane ki farmaish

vegetable soup

6

Vegetable Soup

Khane ki farmaish

schezwan paneer

7

Schezwan Paneer

Khane ki farmaish

spring rolls

8

Spring Rolls

Khane ki farmaish

chilli chicken

9

Chilli Chicken

Khane ki farmaish

chicken lollipop

10

Chicken Lollipop